Dissabte III de Quaresma: 05/03/2016

Text de l’Evangeli (Lc 18, 9-14): En aquell temps, a uns que es refiaven de ser justos i menyspreaven els altres, Jesús els proposà aquesta paràbola: «Dos homes van pujar al temple a pregar:...