Diumenge IV (C) de Quaresma: 06/03/2016

Text de l’Evangeli (Lc 15, 1-3.11-32): En aquell temps, veient que tots els cobradors d’impostos i els altres pecadors s’acostaven a Jesús per escoltar-lo, els fariseus i els mestre...