Dijous IV de Quaresma: 10/03/2016

Text de l’Evangeli (Jn 5, 31-47): En aquell temps, Jesús digué als jueus: «Si jo donés testimoni de mi mateix, el meu testimoni no seria vàlid. Però n’hi ha un altre que dóna testim...