Divendres IV de Quaresma: 11/03/2016

Text de l’Evangeli (Jn 7, 1-2.10.14.25-30): En aquell temps, Jesús continuava recorrent Galilea. No volia anar a Judea, perquè els jueus buscaven de matar-lo. Però era a prop la festa jueva d...