Dilluns V (C) de Quaresma: 14/03/2016

Text de l’Evangeli (Jn 8, 12-20): En aquell temps, Jesús tornà a adreçar la paraula als fariseus. Els digué: «Jo sóc la llum del món. El qui em segueix no caminarà a les fosques, sinó q...