Dilluns de l’octava de Pasqua (28/03/2016)

Text de l’Evangeli (Mt 28, 8-15): En aquell temps, les dones, amb por, però amb una gran alegria, se n’anaren del sepulcre i van córrer a anunciar-ho als deixebles. Però tot d’una...