Dimecres dins l’octava de Pasqua (30/03/2016)

Text de l’Evangeli (Lc 24, 13-35): Aquell mateix diumenge, dos dels deixebles feien camí cap a un poble anomenat Emmaús, que es trobava a onze quilòmetres de Jerusalem, i conversaven entre el...