Divendres dins l’octava de Pasqua: 01/04/2016

Text de l’Evangeli (Jn 21, 1-14): En aquell temps, Jesús es va tornar a aparèixer als deixebles vora el llac de Tiberíades. L’aparició va ser d’aquesta manera: es trobaven plegat...