Horari: Sempre que estigui el temple obert. Pot sol·licitar en sagristia 1 confessor.

Durant l’horari de menjar (14:00-15:00), vespres i rosari (18.00 a 19:00) no hi haurà possibilitat de confessar ja que la comunitat està en un dels seus actes propis de la comunitat.