Dades Personals

Dades necessàries per a poder desgravar a Hisenda els conceptes que es poden desgravar:

-NOM COMPLET

-NIF (No es mostra en el formulari per la seva seguretat)

-ADREÇA

-Telèfon DE CONTACTE

Nom:*
NIF (Per la seva seguretat no es mostra):
Adreça:
E-mail:*
Telèfon:*

Donatiu (Concepte que desgrava a Hisenda)

Donatiu:
 € 

Espelmes

Espelmes
Ubicació de cada espelma:
Misses (Concepte que desgrava a Hisenda)

(A l'apartat "Intencions de Missa" pot posar Data, hora i intenció per a la missa. Si és una persona difunta posar "(Difunts)" davant del nom de la persona)
Donatiu Misses:
 € 
Intencions Missa:
Hores d'il·luminació exterior  (Concepte que desgrava a Hisenda)
Il·luminació
Intenció per cada hora il·luminació (Possar entre parèntesi la data d'il·luminació):
Revista Tibidabo (Concepte que desgrava a Hisenda)
(Si desitja fer l'ingrés cada any, ompli el camp "Compte Bancari". Per seguretat seva aquest camp no es mostraran els números. Li trucarem per comprovar que les dades siguin correctes.)
Subscripció anual a Revista Tibidabo
Programació pagament subscripció:
Compte Bancari (IBAN):
BIC (Codi Internacional d'Identificació Bancària en el sistema SWIFT):
RESUM

(Revisar que tot sigui correcte)
Altres comentaris
Total:
Es correcte?:*