Una gran parròquia sense fronteres de vius i difunts

L’Obra Expiatòria dels Difunts del Tibidabo neix inspirada i vinculada a la Fraternitat nostra-Senyora de Montligeon, (http://www.montligeon.org/fr/) una família espiritual que reuneix des de 1884 a quants desitgen establir amb els difunts llaços imperibles d’amor i de gràcia. Aquest amor es concreta en l’oració d’uns per altres els fruits són l’alliberament dels difunts i la purificació de les ànimes dels vius en camí cap a la vida eterna.

La celebració de la missa és el mitjà privilegiat pel qual els membres de la Fraternitat, units al sacrifici de Jesús per l’ofrena de les seves vides, eleven les seves pregàries al Pare a través de la mediació maternal de la Verge Santíssima.

Per això els membres es comprometen a un esforç permanent de conversió en profit dels altres membres vius i difunts, ja que en la comunió dels sants, “una ànima que s’eleva, s’eleva al món”.

“Aquest exercici de caritat evangèlica obre a tots els membres els tresors de la misericòrdia divina tan repetidament promesos pel Senyor als que hagin exercit misericòrdia” (Cardenal Pacelli, Carta al Cinquantenari de la Fraternitat).

La inscripció

Obra ExpiatoriaLa inscripció personal o la recomanació d’una tercera persona, viva o difunta, s’acompanya d’una ofrena fixa de 30 €.

L’ofrena no és sinó per manifestar el desig d’oferir la seva vida cristiana en la pràctica de la fe en Jesús Salvador, en l’esperança de la vida eterna promesa per Jesús, en la caritat en l’Esperit donat per Jesús, en particular en relació amb les persones provades en tots els duels que reserva la vida. L’ànima participa així a la salvació de tots, especialment dels seus més propers vius i difunts.

A més d’aquesta inscripció en l’Obra Expiatòria, el nou membre ben disposat, és a dir, que manifesta un veritable amor de Déu, es penedeix dels seus pecats confia en la misericòrdia de Crist, creu fermament en la comunió dels sants i rep la indulgència plenària de tots els seus pecats (en les condicions habituals)

Pot inscriure nous membres pot utilitzar el següent formulari:

* Nota important: Per completar la inscripció cal complir dos passos, el primer el enviament de les dades en el següent formulari i el segon el pagament de l’ofrena. El pagament de l’ofrena se realitza a través de Paypal. ¿Què es Paypal?

[Form id=”65″]